English
Các dự án về năng lượng và cơ sở hạ tầng: Các dự án khác
Đã giữ các vị trí chủ chốt hoặc lãnh đạo trong các dự án BOO sau:
Dự án điện Burghausen công suất 120 MW CHP (80 triệu Euro) Đức
Dự án nhiệt điện (than) Hin Krut công suất 1,400MW (1.2 tỷ USD) Đông Nam Á
Dự án điện Laem Chabang công suất 105MW CHP (60 triệu USD và 800 triệu Bạt) Đông Nam Á
Mở rộng giai đoạn III 400 MW của Công ty Điện Công cộng COCO Đông Nam Á
Dự án sản xuất điện cho bệnh viện Victoria Úc (Victoria)
Trung tân Y tế Monash Úc (Victoria)
Trung tâm ten nít Victoria Úc (Victoria)
Dự án điện cho khu vực phía Bắc (48MW) đầu tư 40 triệu AUD Úc (Victoria)
Dự án điện khí Mê than từ than (90MW) đầu tư 92 triệu AUD Úc (NSW)
Đã giữ các vị trí chủ chốt hoặc lãnh đạo trong các giao dịch về sát nhập và mua lại công ty sau:
Gói thầu của Wel Networks cho United Networks Niu Di Lân
Công ty TNHH Điện Wesertal (380 triệu Euro) Đức
Công ty TNHH Điện Bielefeld (500 triệu Euro) Đức
Công ty TNHH Điện Minden Ravensburg (500 triệu Euro) Đức
Loy Yang B (1000MW) 1.337 tỷ AUD đầu tư từ vốn nghiệp đoàn Úc (Victoria)
Yallourn (1450MW) 2.428 tỷ AUD đầu tư từ vốn nghiệp đoàn Úc (Victoria)
Hazelwood (1600MW) 2.35 tỷ AUD đầu tư từ vốn nghiệp đoàn Úc (Victoria)
Ghi chú: Các giao dịch để in nghiêng là những giao dịch đa ngành có khả năng vận hành trong điều kiện cơ sở hạ tầng trong các thành phố tương ứng (bao gồm: điện, khí ga, nước, nước thải, các phương tiện giao thông và truyền thông).

Những điểm cốt lõi của RAM giúp cho khách hàng của chúng tôi thành công là:

  • Năng lực và sự chuyên nghiệp
  • Định hướng giải pháp
  • Trao đổi mật thiết và quan hệ vững chắc
  • Sự tận tâm